TURGAY AKPINAR: MİLLETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINA SAHİP ÇIKTI « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

4 Mart 2024 - 02:56

TURGAY AKPINAR: MİLLETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINA SAHİP ÇIKTI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu, Kars Ardahan Iğdır Vakfı, Sancaktepe Kars Ardahan Iğdır Derneği gibi birçok STK da görev yaptı. Gençlik yıllarından beri siyasetin içinde olan Turgay Akpınar Sancaktepe İlçe olduğunda Ak Parti Sancaktepe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, İBB Meclis Üyeliği ve Sancaktepe Belediye Meclis 1. Başkanvekili görevini yaptı. 1967 Ardahan Bağdaşen köyü doğumlu olan Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar ile ilçe başkanı olduğu günden bugüne yaptıkları, 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıklarını ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar yapılacaklarını konuştuk.

TURGAY AKPINAR: MİLLETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINA SAHİP ÇIKTI
Son Güncelleme :

25 Haziran 2023 - 9:30

CaddeNews

AK Parti Sancaktepe ?lçe Ba?kan? Turgay Akp?nar gazetemize önemli aç?klamalarda bulundu. Gazetemiz Genel Yay?n Yönetmeni Halit Soytürk’ün sorular?n? cevaplayan Akp?nar, “Milletimiz iradesini tart??mas?z olarak sand??a yans?tm??t?r. Milletimizin Recep Tayyip Erdo?an’a olan sevgisini güvenini inanm??l??? gördük. Sancaktepe’li kom?ular?m?z ve Milletin Cumhur ?ttifak?na ve Cumhurba?kan?m?z?n 5 y?l ülke yönetiminde olma takdirini teveccühünü tekrar onaylam??t?r. Te?ekkürler Sancaktepe” ifadelerini kulland?.

Y?ld?z Teknik Üniversitesi ?n?aat Mühendisli?i mezunu, Kars Ardahan I?d?r Vakf?, Sancaktepe Kars Ardahan I?d?r Derne?i gibi birçok STK da görev yapt?. Gençlik y?llar?ndan beri siyasetin içinde olan Turgay Akp?nar Sancaktepe ?lçe oldu?unda Ak Parti Sancaktepe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, ?BB Meclis Üyeli?i ve Sancaktepe Belediye Meclis 1. Ba?kanvekili görevini yapt?. 1967 Ardahan Ba?da?en köyü do?umlu olan Sancaktepe AK Parti ?lçe Ba?kan? Turgay Akp?nar ile ilçe ba?kan? oldu?u günden bugüne yapt?klar?, 14 May?s ve 28 May?s Cumhurba?kanl??? seçimlerinde ya?ad?klar?n? ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar yap?lacaklar?n? konu?tuk.

Yakla??k 19 ayd?r ilçe ba?kanl??? görevini yerine getiriyorsunuz. ?lçe ba?kanl?k döneminizde yapt?klar?n?z? özetlersek neler söylersiniz?

10.12.2021 tarihinde Sancaktepe ilçe Ba?kanl???’na atand???n? dile getiren AK Parti Sancaktepe ?lçe Ba?kan? Turgay Akp?nar, “ilk günden itibaren öncelikle vefa duygusuna çok önem veren bir anlay???m var. Tüm geçmi? dönemlerde görev yapan arkada?lar?m? tek tek ziyaret ederek çal??malar?m?za ba?lad?k. Üye ziyaretlerimizi seçmen ziyaretlerimizi tüm te?kilat kademelerimiz ile 3 kez ziyaret etmi? olduk. Genel merkez ve il ba?kanl???m?z?n 2022 yaz dönemi yüz yüze 100 gün program? saha çal??malar? ve partimizin tüm kademeleri ile devam ettirdik. 2023 seçimleri öncesi Sancaktepe’nin 19 mahallesinde ve merkezlerinde esnaf ve hane ziyaretlerini yapt?k. Seçim koordinasyon merkezi bünyesinde 343.652 seçmenimizi ziyaret ederek çal??malar?m?za devam ettik. Toplu program, büyük aile, STK, farkl? seçmen, kitle çal??malar?m?zla, miting ve bulu?malar?m?z? da tamamlad?k. Sahada her kesimi kapsama, kucaklama ve aidiyet olu?turmaya yönelik gerekli çal??malar? gerçekle?tirdik. Sonuçta milletimizin takdiri ve teveccühü ile Sancaktepe’mizin demografi çe?itlili?i siyasi tercih farkl?l?klar? yeni seçmen kitlesi ile ba?ar?l? bir seçim geçirdik”.

 

M?LLET?M?Z TÜRK?YE YÜZYILINA SAH?P ÇIKTI

14 May?s Cumhurba?kanl??? ve Milletvekili seçimi ve 28 May?s Cumhurba?kanl??? seçimi gerçekle?ti iki seçim sürecini özetlersek neler söylersiniz?

Ba?kan Turgay Akp?nar, “yüzy?l?n seçimini yapt?k. Millet olarak Türkiye Yüzy?l?na sahip ç?kt?k. Ülkemizin birlik ve beraberli?ini kalk?nma ve geli?meyi, daha güçlü bir devlet olmay? millet olarak seçtik. Yüzy?l?n Türkiye’sinin her alanda sanayi, endüstri, savunma, enerji ve milli de?erlerin ülke kullan?m?na kazand?r?lacak katma de?er sa?layacak kazan?mlar?n? seçti. Eski Türkiye’yi de?il yeni Yüzy?l?n güçlü Devleti olacak Liderini Recep Tayyip Erdo?an’? seçti. Milletimizin ferasetiyle irfan?yla tercihi takdirini sand??a demokratik bir ?ekilde yans?tarak Cumhurba?kan?m?za ve Meclisimize tam yetki verme iradesinde bulundu. Ülkemize ve milletimize hay?rl? olsun”.

28 May?s ak?am? sand?klar?n aç?lmas? ile birlikte Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an’?n 13. Türkiye Cumhurba?kan? seçilmesi münasebeti ile co?kulu kutlama yapt?n?z.  O geceki duygular?n?z? alabilir miyiz?

Turgay Akp?nar, “Seçim süreci yo?un çal??ma temposu içerisinde vatanda??m?z?n istek ve taleplerini kar??layan 21 y?ll?k iktidar mensuplar? olarak tüm te?kilat?m?zla, vekil adaylar?m?zla, belediye ba?kan?m?zla yap?lan çal??malar?m?z kap? kap?, sokak sokak dola?arak saha çal??malar?m?zla süreci yönetmi? olduk. Milletimizin Recep Tayyip Erdo?an’a olan sevgisini güvenini inanm??l??? gördük. Milletin Cumhur ?ttifak?na ve Cumhurba?kan?m?z?n 5 y?l ülke yönetiminde olma takdirini teveccühünü tekrar onaylam??t?r. Milletimiz iradesini tart??mas?z olarak sand??a yans?tm??t?r”.

 

Turgay Akp?nar, “28 May?s gecesi kutlamas? öncelikle planlanm?? bir organizasyon de?ildi. Vatanda?lar?m?z?n ve partililerimizin Cumhur ?ttifak?n?n birle?enlerinin Gönülda?lar?n?n Recep Tayyip Erdo?an’?n sevdal?lar?n?n hayk?r???yd?. Çok k?sa zamanda meydanlar?n, alanlar?n ve ilçe binam?z?n önünü çok büyük kalabal?k sevgi, sevinç ve co?ku kutlamalar? oldu. Halk?m?za te?ekkür ediyorum. ?lçe ba?kan? olarak ilk seçim yöneten ve zaferle taçland?ran bir seçimin Cumhurba?kan?m?z?n, partimizin emrinde olan bir nefer olarak milletimiz ve te?kilat?m?zla birlikte seçimin co?kusunu, sevincini ve gururunu ya?amak cümlelere s??d?ramayacak kadar basit bir sevinç de?ildi. Rabbime hamd olsun bu sevinci birlikte ya?ad?k. Sancaktepe’li tüm he?herilerimize oy veren, oy vermeyen herkese çok te?ekkür ediyorum. Bütün vatanda?lar?m?z?n emrinde oldu?umu beyan ediyorum”.

BELED?YE BA?KANIMIZ VE EK?B?YLE SEÇ?ME HAZIRIZ

31 Mart 2024 yerel seçimlere çok az bir süre kald?. Yap?lacak seçim sürecinde Sancaktepe AK Parti ilçe ba?kanl??? olarak nas?l bir çal??ma yürüteceksiniz?

Akp?nar, “Sancaktepe, ?stanbul ve Türkiye’nin kazanma co?kusu sevinci her birey gibi beni de derinden duyguland?rd?. Ya?amak laz?m diyorum. Bunu hak etmi?tik. 2024 yerel seçimlerinde her zaman oldu?u gibi istikrarl?, gayretle, azimle ve duyarl?l?kla Sancaktepe’deki çal??malar?m?za devam edece?iz. AK Parti gelene?inde bir seçimin bitti?i gün, bir sonraki seçim çal??malar? ba?lar. Cumhurba?kan?m?z 28 May?s ak?am?nda bu hedefi göstererek 2024 yerel seçimlerini start?n? vermi?tir. Sancaktepe AK Parti te?kilatlar?n?n tüm kademeleriyle, Belediye Ba?kan?m?z ve ekibiyle seçime haz?r?z. Çal??malar?m?z yerel dinamiklerle, stratejilerimizle sonuç odakl? seçim planlamam?z? yaparak çal??aca??z in?allah. Belediye Ba?kan?m?zla birlikte uyum ve koordinasyon çerçevesinde hedeflenen, analizleri yap?lm?? program dâhilinde her zaman oldu?u gibi hem Sancaktepe halk?m?z?n tüm ihtiyaç ve taleplerine cevap vererek gereken hizmetlerimizi aksatmadan hem de 2024 seçimlerinde Sancaktepe Belediyesinin yine AK Parti idarecilerin yönetmesini sürdürmek için seçim çal??malar?n? eksiksiz tamamlayaca??z in?allah ifadelerini kulland?.


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.