SELAMÜNALEYKÜM « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 16:43

SELAMÜNALEYKÜM

 Yabancısı olmadığım çalışmalarını yakından takip ettiğim, toplumumuzun dertleriyle dertlenmeye çalışan, görünen sorunlara neme lazımcılık yapmadan çözüm bulmak için çalışmalar yapan  ve bu çalışmaları harekete geçirmek için ciddi mesailer harcayan Sn. Halit Soytürk  kardeşime  Sancaktepe News Ailesine beni davet edip Temiz Toplum Derneği AR-GE Sorumlusu olarak tecrübelerimi paylaşma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ederek düşüncelerimi ifade edeceğim cümlelerime başlamak istiyorum

SELAMÜNALEYKÜM
Son Güncelleme :

23 Mayıs 2023 - 9:25

Yabanc?s? olmad???m çal??malar?n? yak?ndan takip etti?im, toplumumuzun dertleriyle dertlenmeye çal??an, görünen sorunlara neme laz?mc?l?k yapmadan çözüm bulmak için çal??malar yapan  ve bu çal??malar? harekete geçirmek için ciddi mesailer harcayan Sn. Halit Soytürk  karde?ime  Sancaktepe News Ailesine beni davet edip Temiz Toplum Derne?i AR-GE Sorumlusu olarak tecrübelerimi payla?ma f?rsat? verdi?i için kendisine te?ekkür ederek dü?üncelerimi ifade edece?im cümlelerime ba?lamak istiyorum .

Rabbim nasip ederse ilerleyen dönemlerde derinlemesine i?leyece?imiz, toplumuzun üzerine musallat olan sorunlarla alakal? kurulan Temiz Toplum Derne?inin AR-GE‘den sorumlusu olarak yapt???m?z çal??malar?n bilgilerini payla??p bu sorunlardan nas?l ç?kmam?z gerekti?ini, ya?ad???m?z ortak sorunlar?n ki bunlar genellikle insan üzerinde etkili sorunlar oldu?u için hepimizin ortak derdi olmas? özelli?ini ta??d??? için el birli?i ile neler yapmam?z gerekti?ini i?lemeye çal??aca??z.

Öncelikle toplumuzun mayas? olan çekirdek ailemizi birey birey ele al?p sorunlar?n? masaya yat?raca??z.

Günümüzde olanaklar?m?z?n geçmi?e k?yasla daha fazla olmas?na ra?men huzurumuzun ayn? oranda olmamas?n?n sebebini anlamaya çal??aca??z, yoklukta mutlu olan babalar?n; varl?klar?yla mutsuz olan çocuklar? nas?l oldu?umuzun sebebini beraber konu?aca??z ki ileri de mutsuzlu?umuza dahi imrenen torunlar?m?z?n hikayelerini dinlemek zorunda kalmam?? olal?m.

Birle?mi? Milletlerin 2021 y?l?nda 149 Ülke aras?nda yapt??? ara?t?rmada kendini mutsuz hisseden Ülkeler aras?nda 104 s?rada oldu?umuzu okudu?umda ( e?er bu ara?t?rma do?ru yap?ld? ise ki içerisinde birle?mi? milletler dahil olmak üzere dünya sa?l?k örgütü vb. Siyonizm’in yönetimde olan yap?lar?n bizim ad?m?z? kulland??? her cümleye imtina ile yakla??r?m )  bunu bir Müslüman olarak üzüntüyle kar??lad???m? çünkü bir Müslüman?n Dünya hayat?nda üzülmesinin, ya?ad??? olaylardan dolay? mutsuz hissetmesinin; dünyan?n imtihan salonu oldu?u penceresinden bak?ld??? zaman yanl?? oldu?unu beraber anlamaya çal??aca??z.

Sancaktepe News ailesine tekrar ho? bulduk derken, önümüzdeki hafta toplumuzu yak?ndan ilgilendiren seçimler olaca?? için rabbim hakk?m?zda hay?rl? olan? nasip etsin. Toplumu olu?turan bireyler aç?s?ndan 5 y?l arayla yapm?? oldu?u bu kararlar?n çok önemli oldu?u için oy verilen ki?ilerin seçim zaman? meydanlarda söyledikleri sözlerden ziyade yetki ald?klar?nda neler yapacaklar?n? göz önüne al?p tercihleri ona göre yapmaya dikkat etmeli diyerek bu haftay? böylece sonland?rm?? olay?m… Selamünaleyküm Sa?l?cakla kal?n.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.