YENİDOĞAN METROSU DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

29 Şubat 2024 - 22:49

YENİDOĞAN METROSU DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR

2021 yılında toprak doldurma görüntüsü ile gündeme gelen Yenidoğan Metrosu, Yenidoğan Halkının gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz yıllarda inşaatını durdurdu. 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) Metro hattının inşaat alanını toprakla doldurulmasına Sancaktepe halkından ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, tepki göstermişti. Yenidoğan semt sakinlerinin topladıkları imzalar ile Metro hattının yapımı için Ulaştırma Bakanlığına Yenidoğan Metrosunun inşaatının bakanlık tarafından yapılması için müracaatına bölge halkı adına olumlu cevap bekliyor. 

YENİDOĞAN METROSU DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR
Son Güncelleme :

29 Nisan 2023 - 8:24

2021 y?l?nda toprak doldurma görüntüsü ile gündeme gelen Yenido?an Metrosu, Yenido?an Halk?n?n gündeminde. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi (?BB) geçti?imiz y?llarda in?aat?n? durdurdu. 6 durak ve 6,96 kilometre uzunlu?unda olan Yenido?an-Cumhuriyet-Emek (Sar?gazi- Ta?delen) Metro hatt?n?n in?aat alan?n? toprakla doldurulmas?na Sancaktepe halk?ndan ve Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü, tepki göstermi?ti. Yenido?an semt sakinlerinin toplad?klar? imzalar ile Metro hatt?n?n yap?m? için Ula?t?rma Bakanl???na Yenido?an Metrosunun in?aat?n?n bakanl?k taraf?ndan yap?lmas? için müracaat?na bölge halk? ad?na olumlu cevap bekliyor.

 

?BB’nin yeni yönetimi taraf?ndan al?nan karar ile Yenido?an Metro in?aat?n?n hafriyat dökülmesine büyük tepki gösteren Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü, “Göreve geldi?im günden beri Yenido?an Metrosunun bölge halk? için önemini her f?rsatta tüm platformlarda dile getirdim. Ula?t?rma ve Altyap? Bakan?m?z Adil Karaismailo?lu, ilçemize müjdeyi vermi?ti. ?n?aat? tamamlamak için Bakanl?k ?BB’ye hatt?n devri ile ilgili taleplerin iletildi?ini buna kar??n Büyük?ehir taraf?ndan talebe bugüne kadar cevap verilmedi” ifadelerini kulland?.

DÖ?ÜCÜ: YEN?DO?AN METROSUNA ?BB HAYIR DED? 

Yenido?an Metro in?aat?n?n AK Parti döneminde ba?land???n? dile getiren Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü, “?BB Ba?kan? ?mamo?lu’nun talimat?yla durdurulan in?aata hafriyat dökülerek kapat?ld?. Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Sancaktepe ve Sancaktepe halk? için büyük önem arz eden bu Metro hatt?n?n devam etmesi için her ?eyi yap?yoruz. Projenin devam? için Ula?t?rma ve Altyap? Bakan?m?z Adil Karaismailo?lu ilçemizi ziyaret etti?inde bizlere müjde vermi?ti.

Hatt?n Bakanl??a devri sonras? in?aat?n kald??? yerden devam edece?inden çok sevindi?ini dile getiren Dö?ücü, “?BB yönetimine talebimizi ilettik. Fakat mevcut yönetimden talebimize cevap olumlu gelmedi. Projeyi kendileri yapam?yor, biz yapaca??z dedi?imiz zaman dava açarak engellemeye çal???yorlar. Nedir sizin iste?iniz; Sancaktepe’l? vatanda?lar?m?z? cezaland?rmak m??” ifadelerini kulland?.

 

YEN?DO?AN HALKI METRONUN GELMES?N? ?ST?YOR

Sancaktepe News Gazetesi olarak Yenido?an sakinlerine Metroyu sorduk. Ula??mda ya?ad?klar? s?k?nt?lardan söz eden semt sakinleri Metronun gelmesi Yenido?an’?n ula??m s?k?nt?s?n?n bitmesi. Uzaklar?n yak?nla?mas?n?n yan?nda ekonomik, sosyal aç?dan geli?ece?ini dile getiren Yenido?an semt sakinleri bitmeyen Metro ile vatanda?lar?n yapt?klar? yat?r?m?n bo?a gitti?ini ve ümitlerinin k?r?ld???n?, ?BB yetkililerden Metronun bir an önce yap?lmas?n? istediler.

 

METRO GELSE ÇOK ?Y? OLUR

Okul hayat? boyunca ula??mda çekti?i zorluklar? dile getiren Yenido?an bölgesi sakini Mücevher Han?m, “üç araç kullanarak okul hayat?m? bitirdim ve çok zordu. ?imdide Üsküdar’a ve K?z Kulesine gitmek istiyorum ama mesafe uzak. Metro gelse çok iyi olur” dedi.

SARIGAZ? TRAF??? ÇOK KÖTÜ

Sar?gazi trafi?inde harcanan zamana ac?d???n? dile getiren Yenido?an bölge sakini Zafer Ülker, “Metro olsa Sar?gazi’den aktarma yap?p Altunizade ve Üsküdar’a daha çabuk gidebiliriz. Çünkü Sar?gazi trafi?i çok kötü. ?ptalin sebebinin K?sa hat olmas? diye söylendi” dedi.

ULA?IMDA SIKINTI BÜYÜK

Metronun aç?l???n?n beklediklerini dile getiren Yenido?an bölge sakini Zehra Han?m, “Metro bir an önce aç?lmal?. Ula??mda çok büyük s?k?nt? ya??yoruz. Aç?lsa çok iyi olur bizim bekledi?imiz bir ?ey” dedi.

BUNLAR H?ÇB?R ?? YAPAMAZ

Metronun bölgeye büyük fayda sa?layaca??n? dile getiren Yenido?an bölge sakini Musa Y?ld?z, “Mutlaka bu Metronun aç?lmas? laz?m. Ama bunlar?n bu Metroyu açaca??n? dü?ünmüyorum. Bu Metroyu ancak Recep Tayip Erdo?an acar. Ba?kas? açamaz” dedi.

ÜM?TLER?M?Z? KIRDILAR

2019 y?l?nda verdikleri sözü tutmad?klar?n? dile getiren Yenido?an bölge sakini Ay?e Han?m, “2019 da hani Metro geliyordu hani nerde hala bekliyoruz. Biz 2019’a kendimizi ayarlam??t?k. Metroya göre yat?r?m yapt?k. ?imdi oturup bekliyoruz. Ümitlerimizi k?rd?lar” dedi.

EKONOM? CANLANIR

Y?llard?r bir ?ey yapamad?klar?n? dile getiren Yenido?an bölge sakini Kaan Bey, “Yolumuzu ve evimizi de kapatt?lar. Metro aç?lm?? olsa Yenido?an daha çok geli?ir ve esnaflar?m?z i? yapar. Metro gelse ölü ?ehir olmaktan ç?kar bölgemiz. Ekonomi canlanm?? olur” dedi.

DURUM ÜZÜCÜ

Yenido?an Metrosunun içler ac?s? bir durumda oldu?unu dile getiren Yenido?an bölge sakini Engin Cebir, “Metroyu y?llard?r çok umutlu bir ?ekilde bekledik. Yenido?an Metrosu için ?BB’nin ald??? kararla y?llarca yap?lan çal??ma bir haftada kapat?ld?. Yenido?an Halk? Metronun gelmesini istiyor. Bu durum üzücü.” ifadelerini kulland?.


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.