DEVR-İ SABIK MESELESİ « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 17:30

DEVR-İ SABIK MESELESİ

DEVR-İ SABIK MESELESİ
Son Güncelleme :

18 Ekim 2022 - 8:14

Hak, hukuk, adalet… Bunlar devleti yönetmeye talip her ki?i ve partinin topluma vaatlerinin ba??nda gelir. Çünkü bir toplum ancak adaletli bir yönetim, hakl?n?n hakk?n?n teslim edilmesi ve bunlar? tesis edecek bir hukuk düzeni ile ayakta durur.

Bugünlerde iktidar?n suçlular?n cezas?z kalmas?n? önlemek için infaz sisteminde de?i?iklik yap?laca??na dair söylemleri de toplumun adalet ve öç alma duygular?n?n zedelenmesinin sonucudur.

Ancak ?u anki iktidar af ilanlar?yla zaten suçlular?n cezas?z kalmas?n?n en ba?taki müsebbibidir ve ?imdi bunu düzeltmek için gayret sarf ediyor”mu?” gibi yapmas?n?n hiçbir manas? yoktur.

Siyasiler adaleti tesis etmek, suçlular?n cezas?z kalmas?n? engellemek istiyorlarsa buna kendilerinden ba?lamal?lar. “Bal?k ba?tan kokar”m??,.. Bize kimse dokunmas?n ama biz topluma istedi?imiz gibi ve istedi?imiz ölçüde dokunal?m olmaz! Mesela FETÖ’nün devletin k?lcal damarlar?na bile nüfuz etti?i ülkemizde niçin siyasi aya?? ortaya ç?kmam??/ç?kar?lmam??t?r? Bu soruyu her defas?nda b?k?p usanmadan sorsak da hiçbir sonuç alamamaktay?z.

Seçim dönemlerinde hep “devr-i sab?k yaratmayaca??z” söylemi parti liderlerinin dilinden dü?memi?tir. Asl?nda bu topluma verilen bir vaat de?ildir bu mesaj o anki iktidarad?r. Yani “?çin rahat olsun ben gelince her türlü pisli?inin üstünü örtece?im, görmezden gelece?im sen art?k ?u iktidar koltu?una bu sebeple yap???p kalma” demektir. Bu vaatler idarede kökle?en rü?vetin, adam kay?rman?n, liyakatsizli?in, lâyüselli?in ve daha birçok suç ve kötü yönetimin ba? sebebidir. Çünkü yapan?n yan?na kâr kalmaktad?r, b?rak?n adalet önünde hesap vermeyi sorgu sual ile bile kar??la?mamaktad?r. Hatta ülkemizde öyle süreçler ya?anm??t?r ki bir ba?bakan ç?k?p “Benim memurum i?ini bilir” diyerek rü?veti tümüyle “me?ru” hale getirmi?tir. Gayrime?runun me?ru, me?runun safl?k görüldü?ü bir düzen i?te ayn? ya?ad???m?z düzeni meydana getirir. “??ini bilenler” düzenin sahibi olur.

Ancak “devr-i sab?k yaratmamak” ad?na öbek öbek suça kar??m?? idareciler “yaratan” bu sistem, iktidarlara kendinden önceki yönetimlere sormad??? hesab? yapmad??? suçlamalar? haks?z yere ve siyasi ç?karlar? u?runa rakiplerine kar?? kullanmas?na imkân tan?makta bu da adaletsizli?i, hukuksuzlu?u katmerlendirmektedir. 54. Hükümetin Ba?bakan? Prof. Dr. Necmettin Erbakan’?n kamuoyuna “Kay?p trilyon davas?” diye lanse edilen ve bir tiyatrodan ibaret olan dava böyle bir davad?r.

Türkiye’de maalesef siyasilerin yakla??m? genelde bu ?ekilde olmu?tur. Düzen ?imdiye kadar böyle gelmi?tir ama art?k böyle gitmemelidir. Sa?lam görünen bir a?ac?n içten içe kemirilip, çürüyüp birdenbire devrilmesi gibi ülkeleri içten içe bitiren bu yakla??m art?k son bulmal?d?r.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.