D VİTAMİNİ ‘’HORMON VAZİFESİNDEKİ MUCİZE VİTAMİN’’ « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 15:35

D VİTAMİNİ ‘’HORMON VAZİFESİNDEKİ MUCİZE VİTAMİN’’

Birçoğumuz gün içinde bu vitamini çeşitli mecralardan, medyadan veya çevremizden işitiyor ya da bizzat kendimizle alakalı sorunlar neticesinde duymuş oluyoruz. Peki gerçekte D vitamini nedir? Bu vitamini diğer vitaminlerden özel kılan nedir?

D VİTAMİNİ ‘’HORMON VAZİFESİNDEKİ MUCİZE VİTAMİN’’
Son Güncelleme :

09 Ağustos 2022 - 15:15

Birço?umuz gün içinde bu vitamini çe?itli mecralardan, medyadan veya çevremizden i?itiyor ya da bizzat kendimizle alakal? sorunlar neticesinde duymu? oluyoruz. Peki gerçekte D vitamini nedir? Bu vitamini di?er vitaminlerden özel k?lan nedir?

Vitamin D ya?da eriyen (A,D,E,K) vitaminler kategorisindedir. Bu kategorideki vitaminler insan vücudunda baz? dokularda ve özellikle karaci?erde depolan?r ve aylarca bu dokular ve organlarda muhafaza edilir. Emilimleri ise g?dalardan ald???m?z ya?larda çözünerek olur. Fakat D vitaminini di?er vitaminlerden ay?ran en önemli özelli?i hormon öncül yap?s?nda olmas? yan? hormon vazifesi olmas?d?r. Dolay?s?yla D vitamini vücudumuz için olmazsa olmaz unsurlar?n ba??nda geliyor.

D vitaminin vücudumuzdaki sentezinin büyük bir bölümü güne? ???nlar? sayesinde olurken az bir bölümü de ald???m?z g?dalar sayesinde oluyor. Özellikle ya?l? bal?klar uskumru ve somonda D vitamini aç?s?ndan önemli bir kaynak.

D Vitamini Eksikli?i

Vücudumuz için büyük önemi olan bu vitaminin eksikli?i çe?itli sebeplere dayand?r?l?r. Ten rengi daha koyu insanlarda D vitamini emilimi çok daha az olur ve d??ar?dan takviye almad??? sürece eksiklikler ortaya ç?kabilir. Bir di?er sebep ise ya?lanan insanlarda deri yap?s? daha ince oldu?undan emilim daha az olaca??ndan eksikli?e sebep olabiliyor. Son zamanlarda ise obezite ve gebeli?in de ba?l? ba??na D vitamini eksikli?ine sebep olabilece?i çe?itli çal??malarla gösterilmi? ve bu ki?ilerin d??ar?dan takviye almas? tavsiye edilmi?tir.

 

D Vitamini Eksikli?inde neler olur?

Kemik yap?lar ba?ta olmak üzere ba????kl?k sistemi gibi birçok sistemin do?ru çal??mas? ve görev yapmas? için gereksinim duydu?umuz D vitaminin eksikli?i büyük sorunlar te?kil etmektedir. Özellikle çocukluk ça??nda kemiklerin geli?imi için D vitamini büyük önem arz ediyor. Kontrol edilmezse; eksikli?inde kemiklerde yumu?ama ve e?riliklerle karakterize olan ra?itizm hastal??? ortaya ç?kabiliyor. Bu hastal?k özellikle kemik geli?imini durdurarak ileride omurga ve gö?üs kafesinde deformitelere neden olarak daha büyük sorunlara sebep olabiliyor.

Eri?kinlerde ise D vitamin eksikli?i; eklem, kemik a?r?lar?, ba? a?r?s?, kronik yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, saç dökülmesi, uykusuzluk, kilo vermede zorlanma, a??r? terleme hatta depresyona varan sorunlara yol aç?yor. Bu tarz semptomlar? olan ki?iler uzmanlar taraf?ndan muayene olup kandan D vitaminine bakt?rabilirler.

 

 

D vitamini eksikli?inin tedavisi

Kan testi sonucu eksiklikteki tek göstergedir. Ki?inin inisiyatifiyle al?nan D vitamini faydadan çok zarar verebilmektedir. Test yap?l?p eksiklik anla??lan hastalar?n tedavisinde güne? ???nlar? ve çe?itli g?dalar önerilmekle beraber eczanelerden kolayl?kla temin edilebilen a??z yoluyla al?nan damlalar ve haplar; hatta enjeksiyon formlar? da mevcuttur. Baz? çal??malar D vitamini takviyelerinin gece al?nmas?n?n uyku problemine yol açabilece?ini göstermi?tir. Dolay?s?yla takviye D vitaminin sabah al?nmas? uzmanlar taraf?ndan tavsiye edilir.  Ayn? zamanda ba????kl?k sistemi için hayli önemli olan D vitamini kanser hastal???, so?uk alg?nl???, Covid19 gibi birçok hastal?kta da tedavi protokollerinin önemli unsurlar?ndand?r.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.