DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞEN KARASU « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

21 Nisan 2024 - 07:26

DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞEN KARASU

DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞEN KARASU
Son Güncelleme :

30 Temmuz 2022 - 13:22

Uzun y?llar?m?n geçti?i hem siyaset hem meslek olarak güzel ilçem Sakarya’n?n Karasu ilçesinin dünden bugüne de?i?iminden söz edece?im.

Dünden Bugüne De?i?en Karasu…

Gençli?imin güzel y?llar?, sevdi?im sevildi?im hayat?m?n a?k?n? buldu?um, uzun y?llar hem meslek hem siyasetin için bulundu?um güzel ilçem Karasu. E?siz do?as? ve deniziyle ?stanbul ba?ta olmak üzere birçok ilden yaz aylar?nda misafir a??rlayan ilçe.

Merhum ?ükrü Saka’n?n 1935 y?l?mda ilk Belediye Ba?kanl???n? yapt??? ilçe olan Karasu’ya hizmet eden Kemal Karasu, Sebahattin Arslan, Mustafa Birinci, Sebahattin Tatl?, Sedat Büyük, Hasan ?spiro?lu, Ahmet Genç ve Mehmet ?spiro?lu’nun birçok hizmetleri oldu. Bu vesileyle Karasu ilçemize hizmet etmi? olup hayatta olmayan ba?kanlar?ma Allah rahmet eylesin mekanlar? cennet olsun ve hayatta olanlara sa?l?kl?, huzurlu ömürler dilerim.

Benim hat?rlad???m ilçe de seçildikten sonra de?i?imlere imza atan yani cadde ve sokaklarda farkl?l?k olu?turan Eski Belediye Ba?kanlar?ndan Ahmet Genç’in ilk dönemi hariç yakla??k ilçenin 15 y?l görünür yüzünde de?i?iklik olmam??t?. Ben Karasu dan 2009 y?l?nda tamamen ayr?ld?m. Karasu dan ayr?lmama ra?men, Karasu siyasetini ve ya?ananlar? takibini b?rakmad?m. 2019 seçimlerinde Say?n Cumhurba?kan? bugünkü Belediye Ba?kan? ?shak Sar?’y? aday gösterdi ve ?shak Sar? Karasulular?n teveccühü ile ba?kan olarak göreve ba?lad?.

Karasu’yu bilmeyenler sorabilir Dünden Bugüne De?i?en ?lçe Karasu….

Evet dedi?im gibi ben 2009 y?l?nda Karasu dan ayr?lmama ra?men hiç takip etmeyi b?rakmad?m. Beni tan?yanlar bilir memlekete gidiyorum dedi?imde Kuyumculu köyüne çok s?k yumurta yemeye giden birisiyim. Karasu çocuklu?umun ve gençli?imin geçti?i yer. Bu minvalde Say?n Belediye Ba?kan?n? gençli?inden tan?yan birisiyim.

Bir konuyu itiraf edeyim…

?shak aday gösterildi?inde ve seçilinde bu kadar ba?ar?l? olaca??na inanm?yordum. San?rsam bu durum siyaseten kaynaklan?yordu. ?shak Sar?’n?n seçildi?i günden buyana yap?? oldu?u çal??malar? takip etti?imde seçildi?i günden itibaren ilçedeki de?i?imi bende hayranl?kla ve taktirle takip ediyorum. Uzun y?llar ba?ta Karasu ilçesi içerisinde görsel yap?da yapm?? oldu?u çal??malar?n yan?nda sahil bölümünde yapt??? düzenlemeler ilçede yazl?kç? olanlar?n rahat ve modern bir ilçe yapma çal??malar? yazl?kç?lardan tam not al?yor. ?lçede uzun y?llar i? ve siyasete bulunan birisi olarak Karasu’ya yazl?kç? olarak gelen Avrupa, ?stanbul ve ülkemizin çe?itli yerlerinden gelen tan?d?k yazl?kç?lar?n söyledikleri ilçemiz ad?na beni mutlu etmektedir.

Karasu siyaseten zor bir ilçedir

Karasu Belediye Ba?kan? olduktan sonra ?shak’?n ba?ta kendi siyasi kulvar?ndan olmak üzere di?er kesimlerde ba?ar?s?z olmas?n? bekledi. Ama gördü?üm kadar? ile geçmi? dönemde ve kendi partisinin belediye ba?kanl??? yapm?? ki?iyi mahkemeye vermesi çok konu?ulmu?tu. Bu durum gösterdi ki görevi süresi boyunca Karasu’lunun hakk?n? yedirtmeyip koruyaca?? gözüküyor. Bask?lara boyun e?medi?ini bilen birisi olarak yapt??? tüm çal??malar vatanda??n lehine ve hizmet yapman?n çabas?nda oldu?u gözükmekte. Tüm engelleri a??p ilçeye hizmet etme noktas?nda çal???yor.

Beni Çok Etkiledi…

Pandemi öncesi 2020’nin yaz sezonunda ya?ad???m ve beni etkileyen bir olay? anlatay?m. ?stanbul dan Karasu’ya gitti?imde KARSAS müdürü sevgili dostum Salim Erol’a u?rad?m. Sahil parkta bulunan mekan da say?n Belediye Ba?kan? ?shak Sar? ile kar??la?t?m. Yan?ndaki birkaç ki?i ve bizler ile biraz sohbet ettikten sonra bendeki gazeteci refleksi ile ba?kan? bulmu?ken birazda muhalif olarak sorular sordum ilçe hakk?nda bilgiler alarak çay?m?z? içtik. Mekan dan ayr?lma zaman? geldi?inde beni çok etkileyen hadise gerçekle?ti. Meslek hayat?m boyunca sadece Refah döneminin birkaç Belediye Ba?kan?nda gördü?üm olay? ya?ad?m. Benim bilgim belediye ba?kanlar? belediyenin sosyal tesislerinde çay veya misafirlerinin ikramlar?n? ödedi?ini görmek pek mümkün de?ildir. Bu tablo kar??s?nda kendisine te?ekkür ettim ve oradan ayr?lm??t?m. Bu durumun devam etti?i ve ba?kan?n belediyedeki personel ve üst düzey yöneticilerin bu konuda hassa oldu?unu duyuyorum. Kendilerine te?ekkür ediyorum.

Karasu do?as?, denizi, ?stanbul’a yak?n konumu ile tatilin merkezi olma yolunda çal??malar?n? devam ettiren Karasu Belediye Ba?kan? ?shak Sar?, yapm?? oldu?u çal??malarda gördü?üm kadar?yla gelecek nesillere yapm?? oldu?u çal??malar? ile ?imdiden imzas?n? atm?? durumda. Seçimlere yakla??k iki y?l var. Kendisi tekrar aday olur mu bilemem ama benim gördü?üm kadar? ile belediye ba?kanl???n? kendisi istemese bile Karasu’lu göreve devam etmesini istiyor. Böyle bir durum her siyasetçiye nasip olmaz. Oyu verende vermeyende bir belediye ba?kan?n?n ba?ar?s?n? taktir etmesi ve sahiplenmesi her siyasetçiye nasip olmaz bunu da ba?aran ?shak Sar?’y? tebrik ediyorum. Karde?im Mevla’m yolunu aç?k etsin. Bu göstermi? oldu?un dürüst, ?effaf Karasu’nun lehine yönetim anlay???n?n devam?n? temenni ederim ve ba?ar?lar dilerim.

Selam ve dua ile…


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.