KIBRIS VATANDIR « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 16:10

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ’da tamamladı. Yakınçağ Bilim Dalında doktora eğitim aldı.

Savaş SONGUR

KIBRIS VATANDIR

KIBRIS VATANDIR
Son Güncelleme :

21 Temmuz 2022 - 15:02

Bundan tam 48 y?l önce, 20 Temmuz 1974 tarihinde K?br?s’a Türk Silahl? Kuvvetlerince “Atilla Harekât?” kod ad? verilen bir harekat düzenlenmi?ti.  Bu gün hala Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün hakl?l?klar?na ra?men Birle?mi? Milletler ve Avrupa Konseyi Zürih Antla?mas?n?n 4. Maddesine istinaden yap?lan harekât? kabullenmemektedir.  Hâlbuki ki durum ortadad?r. K?br?s’a yap?lan bar?? harekat?  gerçekten de K?br?s’a bar?? getirmi?ti.

Ülkemizde halk aras?nda bilinen “Ay?e Tatile Ç?ks?n” mottosuyla ba?layan harekât bu gün hala canl? ?ahitleri, gazileri, ?ehitleri ve efsaneleri ile capcanl? ya?amaktad?r.

K?br?s, Akdeniz’deki Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adad?r. K?br?s Cumhuriyeti, ara ve tampon bölgeler hariç , fiilî olarak adan?n %59’luk güney kesimini yönetir.  1974’ten beri de facto olarak ikiye bölünmü? olan adan?n kuzeyinde yer alan %36’l?k bölgesinde günümüzde yaln?zca Türkiye taraf?ndan tan?nan Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti bulunur.

Adan?n  65 km mesafe ile kuzeyinde Türkiye, do?usunda 112 km mesafe ile Suriye, 267 km ile ?srail, 162 km ile Lübnan; güneyinde 418 km ile M?s?r; kuzeybat?s?nda ise 965 km ile Yunanistan yer almaktad?r.  Akdeniz’in do?usunda 34,33 ve 35,41 Kuzey enlemleri ve 32,23 ve 34,55 Do?u boylamlar? aras?nda yer almaktad?r.

Bu konumu ile ada Akdeniz tarihinde egemen olmak isteyen güçlerin daima dikkatini çekmi? hâkimiyet için olanca güçleri ile mücadele etmi?lerdir.  Antik dönem sonras?nda Akdeniz’e ?slam devletlerinin ilk ula?mas?ndan sonra Hz. Osman zaman?nda M649 y?l?nda yap?lm??t?.  Dönem dönem Bizansl?lar ve Venedikliler aras?nda gidip gelmi?, haçl? seferlerine durak, korsanlara yatak olan ada 1571’de 3. Selim (Sar? Selim) zaman?nda Osmanl? Topraklar?na kat?lm??t?r.  Ada ta ki 93 harbi nedeniyle çok büyük s?k?nt? ya?ayan Osmanl? Devleti ile ?ngiltere aras?nda yap?lan antla?ma ile mülkiyeti Osmanl? devletine yönetimi ?ngiliz komiserine ait olmak üzere yönetimi yeniden ?ekillenmi?ti.

Ada’ya bir vesile ile hakim olan ?ngilizler Yunanl?lar?n politikalar?na sürekli çanak tuttular.  1931’den itibaren Rumlar Enosis’i, 1950 Do?u Ortodoks Kilisesi referandumu ,  1955’te Rum EOKA örgütü, 1960 y?l?nda K?br?s Cumhuriyeti, K?br?sl? Rumlar?n ta?k?nl?klar? ile dolu idi. Sonuç 20 Temmuz ve 8 A?ustos harekât? idi. Ay?e tatile ç?kt?. Türk Silahl? Kuvvetlerinin harekât bar?? getirdi.

Zaman zaman Birle?mi? Milletlerin çe?itli planlar?nda yer alsa bile, Avrupa Birli?i’nin planlar?nda yer bulsa da, dost ve karde? ülkelerce tan?nmam?? olsa bile Do?u Akdeniz’de Türkiye’den ba?ka kimsenin tan?mad??? bir ada devleti halinde ya?ayan Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti , Türk milletinin gönlünde hep bir vatand?r. Yavru vatan, mavi vatan fark etmez. K?br?s  hep bir vatand?r.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.