Resmi Gazete 7 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

21 Nisan 2024 - 07:59

Resmi Gazete 7 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 7 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları
Son Güncelleme :

07 Temmuz 2022 - 10:36

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamalar?n yer ald??? 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yay?mland?.

 

Resmi Gazete say?lar?, her gün vatanda?lar taraf?ndan yak?ndan takip ediliyor.

 

Yasama bölümü kanunlar?, yürütme ve idare bölümüne ili?kin geli?meler, yarg? bölümü kanunlar? ve günün ilanlar? Resmi Gazete’de yer al?yor.

 

Cumhurba?kan? Erdo?an’?n imzas?yla yay?nlanan 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 say?l? Resmi Gazete’nin ayr?nt?lar? belli oldu.

 

Peki 7 Temmuz 2022 Per?embe Resmi Gazete say?s?nda neler var? ??te, bugünkü Resmi Gazete kararlar?…

7 TEMMUZ 2022 RESM? GAZETE
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

 

7414 2022 Y?l? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Ba?l? Cetvellerinde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun

 

7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanunda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun

YÜRÜTME VE ?DARE BÖLÜMÜ

CUMHURBA?KANI KARARLARI

 

–– 23 Temmuz 2020 Tarihinde Ankara’da ?mzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik ??birli?i Te?kilat? E?itim Enstitüsü (E?TEE) Aras?nda E?TEE’nin Hak, Ayr?cal?k ve Ba????kl?klar?na Dair Ev Sahibi Ülke Anla?mas?”n?n Yürürlük Tarihinin 6 May?s 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5769)

 

–– Millî Savunma Bakanl??? Taraf?ndan 4734 Say?l? Kamu ?hale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsam?nda Yap?lacak ?halelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk?ndaki 17/9/2019 Tarihli ve 1548 Say?l? Cumhurba?kan? Karar?n?n Eki Kararda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5770)

 

–– Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi Kapsam?nda ?htiyaç Duyulan Ta??nmazlar ile Muhdesat?n?n, Projeye Tahsis Edilen Hibe Fonun (AB IPA-II) Kullan?labilmesi, ?hale Sürecinin ve Yer Tesliminin Taahhüt Edilen Süreler ?çerisinde Tamamlanabilmesi Amac?yla Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl??? (Altyap? Yat?r?mlar? Genel Müdürlü?ü) Taraf?ndan Acele Kamula?t?r?lmas? Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5771)

 

–– Hatay ?li, Erzin ?lçesinde Bulunan Alan?n BYPORT Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri Anonim ?irketi Hatay Özel Endüstri Bölgesi Olarak ?lan Edilmesi Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5772)

 

–– Bursa ?linde Yap?lacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yat?r?m?na Proje Bazl? Devlet Yard?m? Verilmesine ?li?kin 17/12/2021 Tarihli ve 4924 Say?l? Cumhurba?kan? Karar?n?n Eki Kararda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5773)

 

–– Bursa ?linde Yap?lacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yat?r?m?na Proje Bazl? Devlet Yard?m? Verilmesine ?li?kin 26/12/2019 Tarihli ve 1945 Say?l? Cumhurba?kan? Karar?n?n Eki Kararda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Karar (Karar Say?s?: 5774)

 

–– Sözle?meli Personel Çal??t?r?lmas?na ?li?kin Esaslarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Esaslar (Karar: 2022/310)

 

ATAMA KARARI

 

–– Cumhurba?kanl??? Taraf?ndan Yap?lan Atama Hakk?nda Karar (Karar: 2022/311)

 

YÖNETMEL?KLER

 

–– Radyoaktif At?k Tesislerine ?li?kin Yetkilendirmeler ve Güvenlik ?lkeleri Yönetmeli?i

 

–– Radyoaktif At?k Yönetimi Yönetmeli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik

 

–– Türkiye Barolar Birli?i Avukatl?k Kanunu Yönetmeli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik

 

TEBL??LER

 

–– Tahsilat Genel Tebli?i Seri: A S?ra No: 1’de De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (Seri: A S?ra No: 14)

 

–– ?thalatta Haks?z Rekabetin Önlenmesine ?li?kin Tebli? (No: 2022/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMES? KARARLARI

 

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Say?l? Karar?

 

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/6690 Ba?vuru Numaral? Karar?

 


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.