Matematik ve İngilizce yaz okulu etkinlikleri erişime açıldı « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 16:26

Matematik ve İngilizce yaz okulu etkinlikleri erişime açıldı

Matematik ve İngilizce yaz okulu etkinlikleri erişime açıldı
Son Güncelleme :

07 Temmuz 2022 - 10:03

Matematik ve ?ngilizce yaz okulu program?na uygun etkinlikler eri?ime aç?ld?.

Bakanl?ktan yap?lan aç?klamaya göre, yaz okulu program?na uygun matematik ve ?ngilizce yaz okulu dergileri, e?lenceli ve günlük ya?amla ilgili etkinlikler içeren yakla??mlar kullan?larak haz?rland?.

Örnek materyaller, 4-8. s?n?flar için “E?lenceli Matematik” ve “Summer Fun With English”, 9-10-11 ve 12. s?n?flar için “Matematik Yaz Okulu Dergisi”, 9-10. s?n?flar ve 11-12. s?n?flar için iki ayr? “English Summer School Book” ba?l???yla Bakanl???n yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden yay?mland?.

AKADEM?K BECER?LER DESTEKLENECEK

Liseliler için yay?mlanan Matematik Yaz Okulu Dergisi’yle, sanat, matematik tarihi gibi disiplinler aras? etkile?imle planlanan yaz okuluna kat?lan ö?rencilerin akademik becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dergilerde, Matemati?e Yön Verenler, Paradokslar, Çizge Kuram? ve Königsberg’in Yedi Köprüsü, RSA ?ifreleme, Pascal Üçgeninin Gizemli Dünyas?, Su Ayak ?zi ve Harezmi’nin Matemati?i gibi farkl? ba?l?klar yer al?yor.

4-8. s?n?flar için “E?lenceli Matematik” ba?l???yla haz?rlanan bölümündeki 21 etkinlik ise ö?retmenler taraf?ndan “Yaz Okulu Matematik Çerçeve Program?” ile ö?rencilerin ihtiyaçlar?na göre farkl?la?t?r?l?p zenginle?tirilebilecek.

GÜNLÜK ?NG?L?ZCE KULLANIMI GÜÇLEND?R?LECEK

?ngilizcede 4-8. s?n?f seviyesini kapsayacak ?ekilde haz?rlanan Summer Fun With English dergisinde disiplinler aras? yakla??mla günlük konu?may? güçlendiren, ö?renci merkezli, ileti?im odakl? ve oyunla?t?r?lm?? materyallerle haz?rlanm?? 33 etkinlik yer alacak.

E?lendirirken ö?retecek “Okuyal?m, Dinleyelim, Yazal?m, Konu?al?m, Üretelim, Cevaplayal?m, E?le?tirelim” ve “E?lenelim, Çözelim” ba?l?kl? etkinliklerle dil becerilerinin bütüncül geli?imi hedefleniyor.

BAKAN ÖZER’?N AÇIKLAMASI

Aç?klamada görü?lerine yer verilen Milli E?itim Bakan? Mahmut Özer, matematik yaz okulunda ö?rencilerin matemati?i ö?renirken sorgulayaca??, derinlemesine dü?ünece?i ve günlük ya?ant?s?nda kar??la?aca?? problemleri nas?l çözebilece?ine yönelik ipuçlar?n? bulaca?? bir sistem kuruldu?unu belirterek dijital dergilerin de bu do?rultuda olu?turuldu?unu kaydetti.

Özer, “Dergideki tüm uygulamalar ö?rencilerin matematik okuryazarl???n? güçlendirmek, matemati?i sevdirerek günlük ya?am becerileriyle ili?kilendirilmesini sa?lamak, verileri okuyarak analitik dü?ünmeye sevk etmek amac?yla ba?latt???m?z ‘Matematik Seferberli?i’ çal??malar?n? destekler nitelikte haz?rland?” ifadesini kulland?.

?ngilizce Yaz Okulu çerçeve program?na uygun haz?rlanan dergilerdeki etkinliklerin de ö?rencilerin hobilerini, ilgi alanlar?n? ve dü?üncelerini ?ngilizce ifade etme gibi becerileri geli?tirmek üzerine tasarland???n? anlatan Bakan Özer, ?öyle devam etti:

“Ö?renciler etkinliklerle farkl? ülkeler, kültürler, de?erler ve ya?am tarzlar? hakk?nda fikir edinecek ve bu konuda ?ngilizce konu?ma becerilerini geli?tirecek. Arkada?l?k, insan haklar?, çevre sorunlar? ve çözümleri gibi çe?itli konularda da fikirlerini payla?ma f?rsat? bulacak ö?renciler, bulmacalar, oyunlar ve ilgi çekici metinlerle ö?rendiklerini daha kal?c? hale getirecek.”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.