ZULMÜ DURDURMASINI ZALİMDEN BEKLEME ZAVALLILIĞI « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

29 Şubat 2024 - 21:38

ZULMÜ DURDURMASINI ZALİMDEN BEKLEME ZAVALLILIĞI

ZULMÜ DURDURMASINI ZALİMDEN BEKLEME ZAVALLILIĞI
Son Güncelleme :

16 Mayıs 2021 - 9:15

ZULMÜ DURDURMASINI ZAL?MDEN BEKLEME ZAVALLILI?I

Müslümanlar?n ya?ad??? zulümleri anlatmak, yazmak, her defas?nda en iyi ifade edecek kelimeyi bulmaya çal??mak, bu cümlelerin içinde hep “kan ve gözya??”, “kad?n ve çocuklar”, “dünyan?n dört bir yan?ndaki Müslümanlar” kelimelerinin geçmesi, mecburen hep ayn? cümlelerin kurulmas?… Zulüm bitmedikçe ayn? ?eyleri tekrar tekrar yazmaktan, söylemekten ne olursa olsun vazgeçmemek… Her ?ey zalime zulmünü hayk?rmak, mazlumlar?n bir araya gelmesini sa?lamak ve “insan” olanlar? uyand?rmak için…

Yine Müslümanlar için mübarek günler yine zulüm; Filistin…

Al??t?k demek istemiyorum, ?a??rm?yoruz demek istiyorum. Çünkü ?slam dü?manlar? için hangi gün, hangi saat hiç fark etmiyor, hatta mübarek say?lan gün ve gecelerde sald?r?lar yapmak veya sald?r?lar?n?n dozunu artt?rmak onlara ayr? bir haz veriyor. Ayn? psikopatlar?n yapt?klar? kötülüklerden haz duymas? gibi…

Filistin’in dört bir yan? yang?n yeri, say?s? anbean artan ?ehitlerimiz ve yaral?lar?m?z var. Rabbim ?ehitlerimize rahmet eylesin, mekanlar? cennet, ruhlar? ?ad olsun. Yaral?lar?m?za da acil ?ifalar diliyorum. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’n?n koruyucusu olan bu karde?lerimin Rabbim her daim yar ve yard?mc?s? olsun…

Ya?ananlar kar??s?nda bütün dünya durmu? izliyor, en kabaday?lar? aç?klama yapmakla me?gul. Üstelik aç?klama yapan Müslüman liderler Filistinlilerin kurtulu?u için “Bat?ya” ça?r? yap?yorlar. Ne ac? ikisi bir araya gelemeyen Müslüman ülkelerin umudu kendilerini bu hale getiren “haçl?lar”. Bu acziyet insan?n can?n? daha bir ac?t?yor. Bat? ise bu ça?r?lara kahkaha ile gülüyor. Üstüne üstlük siyonistlere desteklerini aç?k bir dille pervas?zca dile getirip resmi binalar?n? ?srail bayraklar? ile süslüyorlar.

Amerika ?srail’in katliam?n? “me?ru müdafaa” diye adland?r?yor. Me?ru müdafaa olmas? için önce kar?? taraftan size kar?? bir sald?r?n?n gelmesi gerekir. Önce sald?ran ?srail, bu sald?r?lara kar?? korunmaya çal??an ise Filistinliler. Burada me?ru müdafaa yapanlar Filistinlilerdir. Ancak uluslararas? hukuk ve kavramlar? hakk?nda defalarca yazm?? ve bunlar?n zulmün ve sömürünün bir arac? olarak istenildi?i gibi kullan?ld???n? ifade etmi?tik. Bat?’n?n bu aç?klamas? sadece bunlara yeni bir örnek te?kil ediyor.

Filistin’in bu hale gelmesinde normalle?me ad? alt?nda ?srail ile bar?? çubuklar? tüttüren Müslüman ülkelerin vebalini yedi cedleri ödeyebilecek mi acaba? Amerika’n?n Kudüs’ü ?srail’in ba?kenti olarak kabul edip elçili?ini ta??mas? ile domino ta?? etkisine dönü?en bu süreçte bu ta?lardan biri olmay? kabul eden bu ülkelerin mutluluk ve i? birli?i pozlar?n?n ac? meyvesini hep birlikte görmekteyiz. Bu ülkeler siyonizmin bu yakla??m?n?n kendilerini de er veya geç vuraca??n? unutup da “saf”l?k göstermesinler. Siyonizm plan?n? kurmu? hepinizi tek tek ele geçirmek için Truva at? misali normalle?me anla?malar? ile ülkelerinize çörekleniyor.

?srail ile normalle?me sürecine giren ülkeleri iktidar?m?z her daim ele?tiriyor ancak çuvald?z? biraz da kendimize dokundural?m. Peki normalle?me ile ülkeler aras?nda neler yap?l?yor? Elçilikler-konsolosluklar aç?l?yor, ticari-siyasi-askeri vb. i? birli?i anla?malar? yap?l?yor, askeri ortak tatbikatlar düzenleniyor. Türkiye AKP iktidar?nda bunlar?n hepsini en üst düzeyde gerçekle?tirdi. Konya semalar?nda ?srail jetleri ile birlikte ortak tatbikatlar yap?ld?, ?srailli pilotlar Türkiye’de e?itildi, ticari ili?kilerde tarihi zirveye ula??ld?, Mavi Marmara davas? dü?ürülüp ?srail temize ç?kar?ld?, ?srail’in OECD üyeli?ine kabul edilmesi sa?land?, NATO’da ?srail’e kar?? veto kald?r?ld? ve daimî ofis açmas? sa?land? böylece Do?u Akdeniz’de ?srail’in etkin olabilmesinin yolu aç?ld?… Di?er Müslüman ülkelerin yapt?klar? “normalle?me” ise bizimkisi nedir? Yoksa kavramlar? e?ip bükenleri ele?tirirken biz de i?imize geldi?i yerde hemen kelimelere takla m? att?raca??z?

Herkes tövbesini edip kendisine çeki düzen vermelidir vesselam. Müslüman ülkeler acziyetlerini ilan edercesine “Bat?”y? anmaktan vazgeçip kendileri bir araya gelme dirayetine sahip olmal?d?r. Bu birlik ve beraberli?in sa?lam, hukuki ve ba?lay?c? bir zemine oturmas? için de kendi uluslararas? kurulu?lar?m?z?n kurulmas? gerekmektedir.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Mustafa Balta Mayıs 17, 2021 / 9:13 am Cevapla

Çok güzel tebrik ediyorum başarılar diliyorum