ASİLTÜRK, GELECEĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN, BİR DAMLA TASARRUF! « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

21 Nisan 2024 - 09:07

ASİLTÜRK, GELECEĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN, BİR DAMLA TASARRUF!

ASİLTÜRK, GELECEĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN, BİR DAMLA TASARRUF!
Son Güncelleme :

20 Şubat 2021 - 12:33

NAGEHAN GÜL AS?LTÜRK, GELECE??M?Z? KURTARMAK ?Ç?N, B?R DAMLA TASARRUF!

Saadet Partisi ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “Bir Damla Tasarruf” slogan?yla ba?latt?klar? kampanya ile ya?anabilecek su s?k?nt?lar?na dikkat çekti.  

Tüm dünyada ve ülkemizde artan nüfusa, büyüyen kentlere, bilinçsiz tüketime dikkat çekmek için ça?r?da bulunan Saadet Partisi ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “su fakiri” bir ülke haline gelebiliriz. Ya?am?m?z? daha iyi ?artlarda devam edebilmek için tüm vatanda?lar?m?za “Bir Damla Tasarruf” ça?r?s?nda bulunuyoruz” ifadelerini kulland?.

“Bir Damla Tasarruf” ile “Gelece?inize Su Ta??y?n!” ça?r?s? yapan Saadet Partisi ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “Su hayatt?r. Ya?am?n ana kayna??, tüm canl?lar?n vazgeçilmezidir. Susuz bir gelecek dü?ünülemez. Su rezervlerinin giderek azal?yor olmas?, tüm insanl?k için ola?anüstü hal ilan edecek kadar mühim bir meseledir. Saadet Partisi Kad?n Kollar? olarak, su kaynaklar?m?z?n tükeniyor olmas?n? ve bu noktada acil al?nmas? gereken tedbirleri ülke gündemine büyük bir hassasiyetle ta??mak istiyoruz”.

B?R DAMLA TASARRUF

Su kaynaklar?n?n azalmas? do?a olaylar? ile ilgili oldu?u kadar, su tüketiminin bilinçsizli?i ve yanl?? kullan?m? ile de alakal? oldu?unu dile getiren Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “Bilinçli bir ?ekilde yap?lacak su tasarrufu, tüm canl?lar için at?lacak çok önemli bir ad?md?r. “Bir Damla Tasarruf” slogan? ile tüm yetkili kurumlar?, STK’lar?, vatanda?lar?m?z? suyu daha bilinçli kullanarak, tasarruf etmeye ça??r?yoruz. Evimizde, i?imizde, kurumlar?m?zda, tar?m arazilerimizde yapaca??m?z bilinçli kullan?m, tonlarca suyun kazan?m? anlam?na gelecektir”.

48 TON SU NE DEMEK?

Evlerde bireysel olarak al?nacak tedbirlerle ciddi oranda suyu yeniden kazan?laca??n? dile getiren Nagehan Gül Asiltürk, “Sadece elimizi y?karken, di?imizi f?rçalarken bile suyu kapatmak y?lda 48 ton su tasarrufu sa?l?yor. 48 ton su ne demek? 1 ton su 1 metreküp suya, 1 metreküp su ise 1000 litre suya tekabül ediyor. Günlük su kullan?m?m?z?n %26s? tuvalet, %22çama??r makinesi, %17si du?, %16s? musluklar, %5’i di?er kullan?mlar ve %14’ü ise iç tesisat s?z?nt?lar?ndan olu?uyor”.

B?L?NÇL? SU TÜKET?M? ?LE!…

Bireysel olarak her evde su tasarrufu ad?na at?lacak olan her ad?m? önemsediklerini dile getiren Saadet Partisi ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “Bir Damla Tasarruf” ça?r?m?za destek olan vatanda?lar?m?zdan, katk?lar?n? yans?tabilmek ad?na   ayl?k faturalar?n? kar??la?t?rmalar?n? ve bizimle payla?malar?n? isteyece?iz. Her evde ba?layacak bilinçli su tüketimi ile tonlarca suyun hayata yeniden kazand?r?lmas?n? ümit ediyoruz. Dünyada son on y?l?n en büyük kurakl??? ya?an?yor. Su, hayat?m?z? devam ettirebilmemiz için do?rudan ihtiyaç olmas?n?n yan? s?ra, sa?l???m?z, temizli?imiz, g?dalar?m?z?n haz?rlanmas?, sebze ve meyvelerin yeti?tirilmesi, tar?m?n devam ettirebilmesi gibi çok alanda birincil ihtiyaç”.

GELECE??M?Z? KURTARMAK ?Ç?N!

Gelece?imizi kurtarmak için geç olmadan el ele vererilmesi gerekti?ini dikle getiren Saadet Partisi ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Nagehan Gül Asiltürk, “su tasarrufu için ad?m atmak zorunday?z.

Artan nüfus, büyüyen kentler, bilinçsiz tüketim ve kurakl?k ülkemizi “su fakiri” bir ülke haline getirebilir. Ya?am?n devam? yeterli ve iyi kalitede suyun varl???na ba?l?. Ya?am?m?z? daha iyi ?artlarda devam edebilmek için tüm vatanda?lar?m?za “Bir Damla Tasarruf” ça?r?s?nda bulunuyoruz. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek gelece?imizi kurtarabiliriz. Sizlerde, Tasarruf için bir ad?m at?n” ifadeleri kulland?.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.