ÖZGÜR 10 OCAK!… « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 17:10

ÖZGÜR 10 OCAK!…

ÖZGÜR 10 OCAK!…
Son Güncelleme :

09 Ocak 2021 - 22:01

ÖZGÜR 10 OCAK!…

1961 ile 1971 y?llar aras? “Çal??an Gazeteciler Bayram?” olarak kutlanan ve gazetecilerin baz? haklar?n?n geri al?nd??? 1971 y?l? askeri müdahalesi sonras?nda ” 10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü” olarak de?i?tirilerek kutlanmaktad?r. 

Ya?mur, çamur, güne?li, sava? veya pandemi döneminde insanlar?n soka?a ç?kmaya çekindi?i zamanlarda takipçileri ve okurlar?n?n haber alma özgürlükleri için gecesini gündüzünü ve hayat?n? ortaya koyarak Foto?raf makinesi ve Kameras? ile tüm zor ?artlar? gö?üsleyerek mesle?ini icra edenlerin günü olan 10 Ocak “Çal??an Gazeteciler Günü” kutlu olsun.

 Evet 10 Ocak “Çal??an Gazeteciler Günü” siyasiler, STK’lar tüm yöneticiler son dönemin modas? olan sosyal medyadan tebessümlü payla??mlarda bulundular. Peki gerçekten çal??an gazetecilerin derdine derman oldular m??  Hay?r olmad?lar. Her dönemde oldu?u gibi bu dönemde gazeteciler mesleklerini icra etmekte zorlan?yorlar. Alanda olan boynunda foto?raf makinesi tak?l? gazetecilerden bahsediyorum. Evlerini geçindirmek için ve en önemlisi vatanda?lar?n haber alma özgürlüklerini sa?lamak için ya?ad?klar? s?k?nt?lara yetkililerin bir an önce e?ilmesi gerekiyor.

Ülkemizde sokakta çal??an gazetecilerin ya?am ?artlar? çok zor durumda. Sar? bas?n kart? noktas?nda ya?ananlar?n yan?nda özellikle ?stanbul da ula??m noktas?nda çok büyük zorluklar çekiliyor. 10 Ocak “Çal??an Gazeteciler Günü” vesilesiyle sahada olan gazetecilerin ço?unun sar? bas?n kart? bulunmayan, sadece tan?t?m kart? ta??makta. Ad? üzerine yerel bas?n çal??anlar? konusunda ?BB yetkililerinden AKB?L konusunda çal??ma yapmalar?n? istemekteyiz. 

Ba?ta siyasiler olmak üzere birçok kesim Çal??an Gazetecilerin Günü kutlama mesajlar? yay?nl?yor. Ülkemizde geçmi?te oldu?u gibi bugünde bas?n kurum ve kurulu?lar? bask? alt?nda tutuluyor. Bas?na kar?? yap?lan tutumu analiz etti?imizde durum içler ac?s?. Bu meslekte gördü?üm en ac? olan? her sözünde özgürlükten dem vuran ki?i veya kurumlar?n tutunduklar? tav?rd?r. Bu durum tüm kurumlar ba?ta olmak üzere, siyasi parti, STK ve ki?iler olmak üzere hepsi için geçerlidir.

Bir dü?ünün kurumlar veya kendileri hakk?nda olumlu haber olunca senden iyi gazeteci yok. Birde senaryoyu tersine çevirelim haberi olumsuz olunca ne kötülü?ün ne sat?lm??l???n kal?r. Halk aras?nda bir söz var. Biz gazeteciler ne ?sa ya yaranabiliyoruz nede Musa ya. Benim için tek önemli olan konu bir insan veya kurumlar ya konu?tuklar? gibi olsunlar ya da olduklar? gibi görünsünler.

Y?llard?r olan ve özellikle son y?llarda artan bu konu birçok kesimde kendi taraf? olmayan bas?n kurum veya mensubunu ötekile?tirildi?i, daha ileri gidilerek özellikle siyasilerin bas?n kurumuna veya muhabirlerine senle çal??amay?z diyecek kadar ileri gidildi?i dönemden geçiyoruz. Unutmayal?m bir kurum veya ki?i gazetecinin sorular?ndan kaç?yorsa durum iyi olmad???n?n göstergesidir.   

Cadde ve Sancaktepe News Gazetesi gurubu olarak ki?i ve kurumlar?n sadece 10 Ocak “Çal??an Gazeteciler Günü” gibi günlerde bir kahvalt? veya yemekle anmalar? taraftar? de?ilim. Yetkililerin ba?ta bas?n kurumlar? ve çal??anlar?n?n haklar? konusunda iyile?tirme yapmalar?n? talep ediyoruz.

Ba?ta ?l ve ?lçe genelinde TV ve Gazete çal??mas? ile çal??anlar?na ve ailesini geçindirmek için mücadele eden kamuoyunu bilgilendirmek için gecesi gündüzü olmayan muhabirlerimizin hak ve hukukunun teminat alt?na al?nmas? ve bask?lara maruz b?rak?lmamas?n? temenni ediyorum.

Selam ve Dua ile…

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.