KİM NE DEDİ? NE ZAMAN DEDİ? ASLINDA HİÇKİMSE BİR ŞEY DEMEDİ ! « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 17:08

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ’da tamamladı. Yakınçağ Bilim Dalında doktora eğitim aldı.

Savaş SONGUR

KİM NE DEDİ? NE ZAMAN DEDİ? ASLINDA HİÇKİMSE BİR ŞEY DEMEDİ !

KİM NE DEDİ? NE ZAMAN DEDİ?  ASLINDA HİÇKİMSE BİR ŞEY DEMEDİ !
Son Güncelleme :

06 Mayıs 2020 - 22:04

K?M NE DED?? NE ZAMAN DED??  ASLINDA H?ÇK?MSE B?R ?EY DEMED? !

Anlat?l?r; Bilge ve bilgin bir vezir varm??. Asaf’a benzermi?. Yan?nda bulunanlar da ondan a?a?? de?ilmi?. Sohbetleri sürekli ilimle, bilimle ile ilgiliymi?. Bir gün sohbetin ucu “bir ki?i aceba bir yalan i?i birisine ba?layabilir mi? bir kimsenin teni ate? ile da?lanabilir mi? bir ki?iye yalan nisbet edilebilir mi? inançl? bir kimse de?erini yükseltmek için yalan söyler mi konusuna gelmi?.

Vezir –sözlerin ço?u yaland?r, pek az? insanlar? bay?nd?r k?lar demi?.

Padi?ah- bir ki?i niçin yalan söyleyerek küçükleri büyük göstersin ki diye sormu?.

Vezir bir gün mühlet istemi?. ?spat etmek için k?yafet de?i?tirip, çok süslü bir tac? koynuna gizleyip pazar yerine kalabal???n ortas?na var?p – Durun ey ahali, bir melek Tac? yere koydu yükse?e kald?r?n diye ba??rm??.  Oradaki vatanda?lar ba?lam??lar ?ahitlik etmeye

Birisi evet  -Hepimiz duruyorduk o mele?in geldi?ini görüyorduk yere koydu demi?,

Bir di?eri   – O güzelim tac sa? elinde tutuyordu demi?,

Bir di?eri   – Yetmi? kanad? vard? demi?,

Bir di?eri  – Çok süslüydü demi?,

Bir di?eri  – Güzel bir kuma?tan elbise giymi?ti demi? . Ve benzeri konu?malar olurken vezir oradan uzakla?m??.  Durumu padi?aha anlatm??. “Dünyada söylene söylene nice do?rulardan daha çok inal?lan ve yay?lan yalanlar vard?r” Demi? padi?ah ta.  

Nitekim o tac? padi?aha getirenler, Allahu “ekber, la ilahe illallah” diyerek yürüyüp saraya gelmi?ler. “Haf?zlar tac?n yan?nda kur’an-? kerim okumu?lar”. Önde kad? oldu?u halde halk oraya gelmi?. Muhtesip, -bu tac? bir melek getirip bütün halk?n görece?i bir yere koymu?tur demi?.

Padi?ah da içinizde biri o mele?i gördü mü ve size özelliklerini anlatt? m? diye sormu?.

Birisi -bu melekten daha üstün bir melek görülmedi dedimi?,

Birisi -kanatlar? incidendi demi?,

Birisi -at? boz renkliydi, at?n?n ko?um tak?mlar? k?z?l alt?ndan d? demi?,

Birisi –ben yere inmeden önce güzelce gördüm demi?,

Birisi –halife(padi?ah) ba??na taks?n i?leri ile öylece me?gul olsun dedi demi?. Bu duruma söylecek bir ?eyi kalmayan padi?ah ta onlara o mele?i gördünüz ne güzelliklere nail oldu?unuz diye çe?itli hediyeler verip göndermi?.

Padi?ah ta bu durumda vezire dönmü?  ve demi? ki; 

-yalan do?ru alg?nacak ?ekle dönü?tü,

-bu tac? bir melek getirmi? oldu?una göre Allah?n gönderdi?i durumu ortaya ç?k?yor,

-bu s?rr? kimseye söylemeyelim de ?ehrin ile gelenlerini utand?rmayal?m demi?.

Di?er taraftan vezirin adamlar? ?u anda tahtta oturana tac?n? melekler getirdi. Gidin onu görün diye sokaklarda nida etmi?ler. Bu s?rada

?çlerinden birisi – Ben size melek falan görülmedi demedim mi demi?,

Bir di?eri – sizi engelleyip kendi i?ine giden ki?i bendim demi?,

Bir di?eri – bende iki yüzlülük yoktur diye Allaha ?ükür etmi?,

Bir di?eri – sizde hiç ay?rt etme gücü yok mu Allah nas?l tac gönderir demi?,

Bir di?eri – hiç melekler yere iner mi, yere konar m? demi?,

Bir di?eri – ?ehirde kimle kar??la?t?msa inanmay?n diyen bendim demi?,

Bir di?eri – bunlar?n hepsini bir ki?i planlad? demi?,

Bir di?eri –  ben bütün bunlar?n yalan oldu?unu söylüyordum demi?.

Daha önce mele?i gördü?ünü söyleyenler, vas?flar?n? söyleyenlerin hepsi “onu görmedik, vas?flar?n? anlatmad?k” demi?ler. Daha önce mele?i görmeyen yoktu. Herkes görmü?tü.  

Bunun yalan oldu?u ortaya ç?k?nca “gördüm” diyenlerin kim oldu?u bilinememi?. Herkes gördü?ünü inkar etmi?. Ben ikaz ettim diye ikrar etmi?. Gören duyan kimese kalmam??.

Gökten üç elma dü?tüüü…

Siz meseleler kar??s?nda gerçekten nerede duruyorsunuz. Neye ne kadar ve niçin ?ahitlik ediyorsunuz. Meseleler kar??s?ndaki tavr?n?z ne yönde. Ç?karlar?n?z m? sizi hareket ettiriyor dininiz, vijdan?n?z, akl?n?z, ahlak?n?z m? sizi hareket ettiriyor. Bir meseleye niçin için inan?yorsunuz. Sizin önünüzde, yan?n?zda duranlar?n dinine, akl?na vijdan?na m? tabisizniz yoksa hakka ve hakikata m? tabisiniz.

Kendi vijdan?n?za sorun. Cevab?n?z? da kendiniz de dahil kimseye söylemeyin. Çünkü toprak teni örtmeden dilden sad?r olanlarla gönülden geçenler aras?ndaki fark? kimse hesaplayamaz. Meselenin bir di?er  yönü daha var. 

Tarih bu günü anlatm?? m?d?r?

Bu soruya cevap kesin bir cevap vermek mümkün de?ildir. Ancak ça?lar? a?an eserler okuyorsan?z evet diyebilme ihtimaliniz vard?r. Anacak bu günlerde ya?ananlar?n tarihte benzerlerini görebilece?imiz kesindir. Hakeza gelecekte de muhtemelen bu günlerde olan hadiselerin ve anlat?lar?n ya?anmas? muhtemeldir.

Hikaye k?sm? (Gül?ehrinin metnini yay?na haz?rlayan,  Enfel Do?an, Mant?kut-tayr, Kap? yay. 2016. sayfa 189-196.) dan özet.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.