94 RUHUNUN ÖZETİ « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

29 Şubat 2024 - 22:38

94 RUHUNUN ÖZETİ

94 RUHUNUN ÖZETİ
Son Güncelleme :

27 Nisan 2020 - 23:01

“RÜ?VET ALANDA VERENDE MELUNDUR”  (ebu Davut, Tirmizi. Kütübü sitte)  

Son günlerde 94 ruhu kelimesi çok s?k kullan?lmaya ba?land?. Say?n Cumhurba?kan?m?z belediye ba?kanlar?n? tan?tt??? programda 94 ruhundan bahsederek adaylar?n da bu ruha göre davranmalar?n? isteyerek gönül belediyecili?ini öne ç?kard?.

94 RUHUNUN ÖZET?

Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an, 94 ruhuna at?fta bulunurken belediye ba?kan adaylar?na ?unlar? demeye çal???yor kanaatimce;

?stanbul, Ankara ba?ta olmak üzere birçok belediyeyi Milli Görü? Refah Partisi kazanm??t?. Refahl? belediyelerin ba?ar?s? için tüm te?kilatlar ba?ta çöp olmak üzere partililer kendilerini sanki belediye elaman? gibi i? ba?? yap?lm??t?. Belediye giri?lerine rü?vet alanda verende melundur yaz?lm??t?. Vatanda??n her türlü i?i görülmesi için çal???l?rken, Refah Partisine üye ol gel, i?in görülsün denmiyordu. Refah Partisi il ilçe te?kilatlar? denetim mekanizmas?n? hiç elinden b?rakm?yordu. Belediye ba?kan?n?n alm?? oldu?u kararlar ve imzalar titizlikle takip edilip yanl?? yapmas?na müsaade edilmiyordu.  Buna benzer burada sayamad???m nice i?lemler.

Bugün 1994 ruhunu arayan Say?n Cumhurba?kan?m?z belediyelerde olanlardan rahats?z oldu?unu dile getiriyor.  Malumunuz geçen y?llarda Ak Partili olan bir çok büyük?ehir, ?ehir ve ilçe belediye ba?kanlar? görevlerinden al?nm??lard?. (hala kamu oyu bu ba?kanlar?n ba?ar?s?zl?klar?ndan m?, fetöcülüklerinden mi, rü?vet, yolsuzluk, adam kay?rmac?l?k, müsriflik gibi konulardan m? al?nd???n? bilmiyor. Ama neyse konumuz bu de?il)

31 mart seçimlerine giderken bir çok belediye ba?kan? ya aday gösterilmedi, yada ba?ka yerlere kayd?r?ld?. (bu durum partinin iç meselesi olabilir ) de 10 – 15 y?ld?r AK Parti belediye ba?kanl??? yapm?? ki?iler, adaylar bugün konu?malar?nda AK Parti döneminden çok Refah Partisinin, Erbakan hocan?n ismini kullanmaya ba?lad?lar. Problem burada. 10-10 y?l belediye ba?kanl??? yapacaks?n, aday oldu?un parti o ilçe, il, büyük?ehirde belediyede olacak, yapt?klar?na at?fta bulunmay?p, gömle?ini ç?kar?rken, ruhundan da, uygulamamandan da ç?kard???n 94 ruhuna at?fta bulunacaks?n.

15 y?ld?r devam eden Ak Parti belediyecili?in 94 ruhunu ya?atmay???na engel neydi de bunu ?imdi dile getiriyorsunuz.

15 y?ll?k AK Parti belediyecili?i ruhuna bak?ld???nda öncelikle “Partiye üye ol öyle gel” uygulamas?,  adam kay?rmaca, ba?kanlar halk?n aras?nda de?il, belli bir “ç?kar” gurubunun içinde bulunma, adrese teslim ihaleler, bütçesiz, onays?z, denetimsiz (Say??tay dahil) belediyeler.   

Oysa 94 ruhunda Refah ve Fazilet partili belediyelerde görevli olan ba?kanlar, abdest suyunu özel saat takt?r?p paras?n? cebinden ödüyordu. O döneme 1994 ruhu diyoruz. Bugün partilerin yemekli toplant?lar? belediye kasas?ndan ödenirken vatanda? bu durumun hangi ruh hali oldu?unu  biliyor.

Yap?lan hizmetleri vatanda?a bir lütuf gibi sunulmas? 1994 ruhu ile ba?da?t???n? zannetmiyorum.  Ama bir bakal?m, Çekmeköy ve Sancaktepe 10 y?ll?k bir belediye.  1/ 5000’lik ve 1/1000’lik planlar?n bu dönemde yap?ld??? malum Çekmeköy Belediyesi kendi yapm?? oldu?u 1/1000’lik plana muhalif olurken insan sormadan edemiyor bu ne perhiz bu ne lahana tur?usu diye.

Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?smail Erdem Ata?ehir’den Belediye Ba?kan Aday? oldu?u için ben seçilirsem 4 ayda tapu ve mülkiyet sorununu çözece?im diyor.

Vatanda??n akl?na tak?lan sorular? biz buradan dile getirilelim.

Say?n ?smail Erdem,

10 y?l belediye ba?kanl??? yapt???n?z ilçede tapu ve mülkiyet sorunlar?n? çözdünüz mü?

E?er bu kadar k?sa sürede Ata?ehir ?lçesinde bu sorunlar? çözebiliyorsa / çözebiliyorsan?z Sancaktepe’de niye yapmad?n?z?

Evet çözülür, Sancaktepe’de çözdüm, çözülmeyen az bir yer kald? diyorsan?z. Ata?ehir’de hiç çözülmedi diyorsan?z. Merkezi hükümet kendi partisinden olmayan belediyelere problem ç?kart?yor demek mi istiyorsunuz. Ayn? zamanda bu bir aba alt?ndan sopa göstermek olmuyor mu? 

Selam ve dua ile…

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.